De online journalistendatabank van de VVJ/AVBB

FR

|

NL

De online journalistendatabank van de AVBB (VVJ & AJP)

Gebruiksvoorwaarden

Elke gebruiker van de AVBB-database aanvaardt zonder enig voorbehoud de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

Gebruiksrecht

 

De gebruiker kan de AVBB-database raadplegen, er opzoekingen in uitvoeren en de resultaten afdrukken.

De gebruiker kan de AVBB-database of delen eruit niet downloaden.

 

Gebruiksduur en tarief

 

AVBB- (dit zijn VVJ- en AJP-) leden zijn vrijgesteld van betaling en krijgen een gratis abonnement voor het kalenderjaar waarvoor ze lidgeld betaalden.

 

Voor alle andere gebruikers wordt het gebruiksrecht verleend in de vorm van een abonnement, waarbij de gebruiker de keuze heeft tussen 3 formules.

 

De abonnementsprijs verschilt naargelang de gebruiker een commercieel, een institutioneel of een non-profit karakter heeft.

 

                                                        Commercieel               institutioneel                     non-profit

 

abonnement 1 dag                      75 €                               45 €                                    7.5 €

abonnement 1 week                    262.5 €                             105 €                                    37.5 €

abonnement 1 jaar                       968 €                            423.5 €                                  181.5 €

 

Dienstverlening

 

De AVBB doet er alles aan om de gegevens in de database zo accuraat mogelijk te verzamelen, bij te houden en te actualiseren, waarbij ze vanzelfsprekend in grote mate afhankelijk is van de medewerking van de opgenomen journalisten.

De AVBB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste vermeldingen in de database.

Net zomin kan de AVBB aansprakelijk worden gesteld voor problemen inzake verbinding met de database of andere technische storingen.

 

Persoonlijk karakter van het gebruik

 

Elke raadpleging, opzoeking of afdruk geschiedt enkel voor het persoonlijke gebruik van de abonnee.

Onder geen enkel beding mogen gegevens op welke wijze dan ook worden bezorgd aan derden.

De AVBB behoudt zich het recht voor van abonnees die toch gegevens uit de database doorgeven aan derden, het abonnement onmiddellijk te verbreken, dit zonder enige vergoeding of compensatie, en schadevergoeding te eisen.

 

Toegang

 

Voor AVBB-leden

 

Hij/zij verbindt er zich toe onderhavige gebruiksvoorwaarden na te leven;

De AVBB aanvaardt het abonnement en kent via e-mail een paswoord toe aan de gebruiker.

 

Voor externe gebruikers

 

De kandidaat-gebruiker vult het standaardformulier in dat op de website www.avbb.be te vinden is;

Hij/zij verbindt er zich toe onderhavige gebruiksvoorwaarden na te leven;

De AVBB aanvaardt het abonnement en stelt de betalingsprocedure in werking;

De gebruiker betaalt de verschuldigde vergoeding;

Via e-mail wordt een gebruikersnaam en paswoord toegekend aan de gebruiker.

 

De toegekende login-gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen enkel gebruikt worden door de persoon die het abonnement neemt.

 

 

Wijziging gebruiksvoorwaarden

 

De AVBB behoudt zich het recht voor onderhavige gebruiksvoorwaarden te wijzigen, in welk geval de gewijzigde tekst onmiddellijk online beschikbaar zal zijn.

VVJ / AVBB

Zennestraat 21

1000 BRUSSEL

 

» Tél. : 02/777 08 40

 

» e-mail: info@journalist.be

© 2015 copyright @HOCS Heens All rights reserved.